“Nur Plastik” Hojalyk Jemgyýeti şu aşakdaky ugurlar boýunça işleri ýerine ýetirýär:

Biziň hyzmatlarymyz:

“Nur Plastik” Hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda polipropilen, polietilen we plastmassa önümlerini öndüriji kärhana bolup, häzirki wagtda bu ýerde polipropilenden we polietilenden - sumkalar, ruçkalar, paletler we beýlekiler öndürilýär. Şeýle-de, Hojalyk Jemgyýetimiz käbir degişli önümleri sargytlar boýunça dünýäniň ösen döwletlerinden getirip berýär. Häzirki döwürde Hojalyk Jemgyýetimiz Russiýanyň, Gazagystanyň, Moldawiýanyň, Türkiýäniň, Ukrainanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Fransiýanyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýär. Bulardan başga-da, biziň hojalyk jemgyýetimizdäki önümçilik stanoklary Taýwan döwletinde öndürilen ýokary hilli “Lohia” tehnikalarydyr. “Nur Plastik” hojalyk jemgyýeti döredilen gününden bäri öz müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmagy esasy maksat edinýär. Hut şu maksat bilen alyjylarynyň islegi esasynda

Aýratynlyklarymyz:

Ýokary tejribeli hünärmenleriň sanyny günsaýyn artdyrýarys

Üstünlikli önümçilik sistemamyz arkaly hereket edýäris

Söwda nokatlarynda gerekli harytlary öwrenip, olaryň iň esasylaryny öndürmekligi ýola goýýarys

Ygtybarly hyzmatdaşlygy we sanly ulgamy ösdürmegi göz öňünde tutýarys